CSA opäť medzi špičkovými odborníkmi v oblasti počítačovej grafiky na SCCG 2015

V dňoch 22.-24.4.2015 sa na zámku Smolenice uskutočnil už 31 ročník medzinárodnej konferencie Spring conference on Computer Graphics organizovaný Matematicko-Fyzikálnou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskou informatickou spoločnosťou a Matematickým ústavom SAV. Viac informácii na www.sccg.sk .

Filozofiou konferencie je najmä pokrytie všetkých zaujímavých projektov z oblasti počítačovej grafiky a spracovania obrazu, rovnako ako spájanie špičkových odborníkov s mladými výskumníkmi v počítačovej grafike, čo vytvára kvalitný komunikačný kanál pre vzájomnú výmenu perspektívnych myšlienok.

Na tomto ročníku dostala spoločnosť CSA priestor na prezentáciu, v ktorej sa na príkladoch mnohých úspešne realizovaných projektov v minulosti snažila predstaviť problémy a zaujímavé úlohy z oblasti počítačovej grafiky, ktoré bolo potrebné riešiť. Cieľom bolo taktiež poukázať na potrebu prepojenia akademickej sféry ako zdroja nových myšlienok a vedeckých poznatkov so spoločnosťami ktoré implementujú tieto poznatky do reálnej praxe.

image3-22

Mgr. Richard Korenčiak, Riaditeľ úseku softvérového vývoja CSA Systems s.r.o. prezentuje skúsenosti CSA v oblasti počítačovej grafiky na reálnych projektoch