V CSA sme privítali dvoch stážistov

V dňoch 22.5.-2.6.2017 u nás absolvovali odbornú prax dvaja študenti zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Počas dvojtýždňovej odbornej praxe sa oboznámili so základnými princípmi objektového programovania v jazyku C++, 3D modelovaním v programe AutoCAD a technológiou Panomap®.

SPŠE Hálová v Bratislave poskytuje možnosť žiakom 2. a 3. ročníka absolvovať prax vo firmách so zameraním súvisiacim so študijným programom školy podľa vlastného výberu žiakov.

Sme radi, že si vybrali práve CSA a prajeme im veľa šťastia!

Stážisti Ján Eckhardt a Andrej Pernica

Stážisti Ján Eckhardt a Andrej Pernica